Soğutucu (Heat Sink) Nasıl Çalışır?
Soğutucu (Heat Sink) Nasıl Çalışır?
03.03.2020

ISI TRANSFERİ

 İki ortam arasında sıcaklık farkı varsa, ısı yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama doğru geçer. Isı transferi ortam sıcaklıklarındaki farka bağlı olduğu gibi, ortam ve yüzeylerinin özelliklerine de bağlıdır. Bundan dolayı ısı transferi sistemini üç başlık altında inceleyeceğiz.

 

  1. İletim (kondüksiyon)
  2. Taşınım (konveksiyon)
  3. Işınım (radyasyon)

 

ISI İLETİMİ (KONDÜKSİYON)

Birbirleriyle temas halindeki iki katı cismin arasındaki ısı transferine kondüksiyon ile iletim denir. İki cisim arasındaki sıcaklık farkından dolayı gerçekleşir.

 

ISI TAŞINIMI (KONVEKSİYON)

Bir akışkanın hareketi ile enerji taşınım işlemine konveksiyon denir. Ortam bir sıvı veya gaz ise, akışkan hareketi ile ısı enerjisi bir bölgeden diğer bir bölgeye sıcaklık farkından dolayı transfer edilecektir.

 

ISI IŞINIMI (RADYASYON)

Işınım, fiziksel bir ortam olmaksızın elektromanyetik dalgalar yardımıyla yayılarak gerçekleşen ısı transferidir.

 

Bir soğutucu temas halinde bulunduğu bileşenin üzerindeki yüksek sıcaklığı daha düşük sıcaklıktaki akışkan ortama aktarma işlemini gerçekleştirir. Akışkan ortam genellikle havadır, ancak su veya soğutucu bir yağ da olabilir. Soğutucu, elektronik bileşenin sahip olduğu ısıyı konveksiyon, radyasyon ve iletimle çevreye aktarır. Gerçekleşen ısı transferi aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

 

Soğutucu Performansını Belirleyen Faktörler

  • Soğutucunun üretildiği malzemenin Termal İletkenliği [W/ (m.K)]
  • Yüzey alanı ve ağırlığı
  • Yüzey kaplaması
  • Bağlantı şekli
  • Ortamdaki hava akış hızı

Genel anlamda soğutucuların performanslarını bu parametreler belirler. Peki bir soğutucunun performansına neye göre karar verilir? Bu noktada Termal Direnç kavramını bilmemiz gerekiyor.

 

WhatsApp Teklif Al