Aluminyum Isı iletkenliği
Aluminyum Isı iletkenliği
02.01.2023

Aluminyum soğutucuların ısı iletkenliği,  malzemenin ısıyı iletme kapasitesine göre hesaplanır. 
Bu değer, malzemenin ısıyı iletme kapasitesine (W/mK olarak ölçülen bir değerdir) ve malzemenin tasarımına göre hesaplanır.

Örnek olarak, bir aluminyum soğutucunun ısı iletkenliği, şu formülle hesaplanır:

I = λ x A / d

I: İstenen ısı iletkenliği (W/mK)

λ: Aluminyum soğutucunun ısı iletkenliği (W/mK)

A: Aluminyum soğutucunun yüzey alanı (m^2)

d: Aluminyum soğutucunun kalınlığı (m)

Bu formül, aluminyum soğutucunun yüzey alanı ve kalınlığı bilindiğinde, malzemenin ısı iletkenliğini hesaplamak için kullanılır.
Aluminyum soğutucuların ısı iletkenliği, genellikle ortalama olarak 205 W/mK olarak kabul edilir. 
Ancak bu değer, aluminyumun saflığı, yapısı ve çalışma koşullarına göre değişebilir.
 

 
Isı iletkenliğini hesaplarken dikkat edilmesi gereken önemli konular şunlardır:

Materyal spesifik ısı iletkenliği: Her malzeme kendi spesifik ısı iletkenliğine sahiptir. 
Bu değer, malzemenin ısıyı nasıl ilettiğini gösterir. Örneğin, aluminyumun ısı iletkenliği 205 W/m-K'dır.

Alan: Malzemenin ısıyı nasıl ilettiğini gösteren spesifik ısı iletkenliğinin uygulandığı alan önemlidir. 
Örneğin, 1 metrekare aluminyumun ısı iletkenliği 205 W/m-K olacaktır. Ancak eğer alan 2 metrekare ise, ısı iletkenliği 2 x 205 W/m-K = 410 W/m-K olacaktır.

Sıcaklık farkı: Sıcak taraf ve soğuk taraf arasındaki sıcaklık farkı, ısı miktarını belirler. Örneğin, sıcak taraf 100°C ve soğuk taraf 50°C ise, sıcaklık farkı 100 - 50 = 50°C olacaktır.

Malzemenin kalınlığı: Malzemenin ısıyı nasıl ilettiğini gösteren spesifik ısı iletkenliğinin uygulandığı alana göre, malzemenin kalınlığı da ısı iletkenliğini etkiler. Örneğin, 1 metrekare aluminyumun ısı iletkenliği 205 W/m-K olacaktır. 
Ancak eğer malzemenin kalınlığı 2 cm ise, ısı iletkenliği 2 x 205 W/m-K = 410 W/m-K olacaktır.

WhatsApp Teklif Al