Mini Etanj Armatür

Mini PC Led Etanj- Slider

540 ASL Aluminium Etange Linear Profile

540 ASL Aluminium Etange Linear Profile

Mini PC Led Etanj- Slider

Mini LED Etange with Aluminum Slide

Height : 50 mm

Witdh   : 56 mm

PCB Width : Max 30 mm

Material : PC

Length : 3100 mm